Δευτέρα, 7 Δεκεμβρίου 2020

Φαινόμενο του θερμοκηπίου

                                                       Φαινόμενο του θερμοκηπίουΤι είναι το φαινόμενο του θερμοκηπίου;

Το φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι η διαδικασία, στην οποία η ατμόσφαιρα ενός πλανήτη εγκλωβίζει τη θερμότητα και συντελεί στην αύξηση της θερμοκρασία της επιφάνειάς του. 

Με τι συνδέεται το φαινόμενο του θερμοκηπίου;

Με βάση τα τελευταία χρόνια, ο όρος αυτός συνάδει με την αύξηση της μέσης θερμοκρασίας στην επιφάνεια της Γης (αποκαλούμενη ως παγκόσμια θέρμανση), ενώ πιστεύεται ακόμη ότι το φαινόμενο αυτό έχει επιβαρυνθεί πολύ από τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες.

Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής

Με βάση τον οργανισμό των ΗΠΑ, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τα θέματα της ατμόσφαιρας και των υδάτων, κάθε μία από τις τελευταίες δεκαετίες ήταν και θερμότερη από την προηγούμενη. 

Οι όλο και αυξανόμενες παγκόσμιες θερμοκρασίες απειλούν την ανθρώπινη υγεία, αυξάνουν τον κίνδυνο από ορισμένες καιρικές συνθήκες και είναι επιβλαβείς για τα οικοσυστήματα του πλανήτη.

Αφού, οι θερμοί και οι πολικοί πάγοι των ωκεανών λιώνουν, το επίπεδο της θάλασσας ανεβαίνει, θέτονταν σε κίνδυνο τις παράκτιες περιοχές. Οι συγκεκριμένες επιπτώσεις είναι ευδιάκριτες σήμερα κι έχουν ολοένα πιο οδυνηρές αρνητικές συνέπειες για τη ζωή.

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής περιλαμβάνουν:

Καύσωνες.  Ο καύσωνας, είναι ο πολύ ζεστός καιρός για ευρύ χρονικό διάστημα. Εφόσον η Γη, ολοένα και θερμαίνεται, όλο και περισσότερες περιοχές βρίσκονται σε έκθεση σε θερμότερα και συχνότερα ακραία κύματα καύσωνα. Ακόμα, υπάρχει σχέση μεταξύ κλιματικής αλλαγής και ακραίας θερμοκρασίας.

Καταιγίδες.  Οι έντονες βροχοπτώσεις, είναι όλο και πιο συχνές στα περισσότερα μέρη του κόσμου. Εκτός από τις πλημμύρες, οι βροχοπτώσεις, ακόμα εντείνουν και τον κίνδυνο των κατολισθήσεων. Όταν οι βροχοπτώσεις γίνονται πάνω από ένα όριο, το έδαφος μουσκεύσει σε έντονο βαθμό κι οι πλαγιές χάνουν τη σταθερότητά τους, καταλήγοντας σε κατολίσθηση. 

Αύξηση της στάθμης της θάλασσας. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΝΑΣΑ όσο αφορά την κλιματική αλλαγή, ο ρυθμός που αλλάζει η στάθμη της θάλασσας είχε αυξηθεί περίπου στα 2,5 χιλιοστά, κατά το 1990 και σε 3,4 χιλιοστά σήμερα. Εφόσον ο πληθυσμός της γης, ο οποίος ζει σε παραθαλάσσιες περιοχές είναι πολύ μεγάλος, η αυξανόμενη αύξηση της στάθμης της θάλασσας είναι ανησυχητική.

Απειλή για τα ζώα. Αφού οι θερμοκρασίες συνεχώς ανεβαίνουν, πολλά φυτά και ζώα μεταφέρονται σε υψηλότερα υψόμετρα ή και μακριά από τον ισημερινό. Μερικά ζώα, μπορεί να αντιμετωπίζουν δυσκολίες μετακίνησης, αλλά και προσαρμογής σε νέες περιοχές. 

Οξίνιση του ωκεανού. Το όλο και αυξανόμενο C02 στην ατμόσφαιρα, απορροφάται από τους ωκεανούς, μετατρέποντάς τους σε πιο όξινους. Η οξίνιση των ωκεανών αλλάζει και την ισορροπία του pH τους και αυτό δυσκολεύει την ζωή και την επιβίωση των κοραλλιών και των μικροοργανισμών, που σχηματίζουν τα διάφορα κοχύλια. Το να μειώνονται τέτοιοι οργανισμοί, ενδέχεται να διαταράξει ολόκληρα τμήματα του υδάτινου οικοσυστήματος.

Πυρκαγιές. Τα τελευταία χρόνια, ο αριθμός των μεγάλων πυρκαγιών κι η διάρκεια της εποχής των πυρκαγιών αυξάνεται. Οι πυρκαγιές αυτές είναι συχνά τόσο ανεξέλεγκτες, οι οποίες μπορούν να καταστρέψουν από δάση μέχρι περιοχές, που κατοικούνται και περιούσιες ανθρώπων.

Ξηρασία.  Η υπερθέρμανση του πλανήτη, εξαιτίας του φαινομένου του θερμοκηπίου, αυξάνει τον κίνδυνο της ξηρασίας σε αρκετές περιοχές. Ωστόσο, οι υψηλότερες θερμοκρασίες σηματοδοτούν και μεγαλύτερη εξάτμιση του νερού, ελαττώνοντας το συνολικό απόθεμά του στην Γη.

Γιατί μπορεί να βλάψει την οικονομία της Κρήτης το φαινόμενο του θερμοκηπίου;

Η Κρήτη ως γνωστόν έχει πολλούς αγρότες και βοσκούς που ζουν αποκλειστικά και μόνο από αυτό. Με την ύπαρξη και την ραγδαία επιδείνωση του φαινομένου είναι κατανοητό ότι αυτοί οι κλάδοι δεν μπορούν να αναπτυχθούν στον βαθμό όπου υπήρχαν παλαιότερα και δεν μπορούν να παραχθούν οι αναγκαίες ποσότητες ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των ανθρώπων αλλά και να προχωρήσουν στην εξαγωγή τους εκτός Κρήτης.


Πηγές:

  • Εικόνες: https://images.app.goo.gl/HzXKNLLTr9D6wdRs9 
  • Κείμενα: https://volton.gr/fainomeno-tou-thermokipiou/ 
    https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%80%CE%AF%CE%BF%CF%85

Φαινόμενο του θερμοκηπίου

                                                        Φαινόμενο του θερμοκηπίου Τι είναι το φαινόμενο του θερμοκηπίου; Το φαινόμενο του θε...